Elektroteknik

Back to All Courses

Lesson 7

Transienta Förlopp Del 2

by Pierre Lindgren

Laddning

Vi tittar fortfarande på kresten från förra kapitlet, men vi slår om kretsen till läge . Vi antar då att precis innan vi gör det.Enligt Kirschhoffs lag gäller då:

See errorId 5


Om vi löser ut med hjälp av metoder från differentialkalkylen får vi nu:Som ni kan se kommer att öka med tiden, tills . Det är nämligen så att är laddningens slutvärde, och kan döpas om till . Spänningsändringen kommer alltså att se ut som så:Om nu kondensatorn var helt urladdad innan vi slog om till läge , det vill säga om , så skulle i stället vara:Detta gör att vid tiden blir . Så om kondensatorn laddar från ser ut som så: