Elektroteknik

Back to All Courses

Lesson 3

Komponenter och deras symboler

by Pierre Lindgren

Här är en lista med några av de mest grundläggande elkomponenterna som används för att bygga strömkretsar.

Spänningskälla

Spänningskällan är den komponent som gör att spänning uppstår mellan två punkter och gör så att de övriga komponenterna över huvudtaget fungerar. Utan den finns det ingen elektrisk krets.


Spänningskällan är oftast ett batteri eller en generator och kan avbildas på flera olika sätt. Här under ser ni 4 olika symboler för spänningskällan. Vi kommer att använda oss av den första under resten av kursen.


4 olika sätt att avbilda en spänningskälla. Något som de alla har gemensamt är att de visar i vilken riktning strömmen går, antingen med en pluspol eller med en pil.Ett batteri, en av de vanligaste spänningskällorna.


Lampa

Lampor används ofta inom elektronik, inte minst för att kontrollera att strömmen fungerar som den ska, vilket man kan göra genom att koppla en lampa mellan plus- och minuspolen i en strömkrets.


Symbolen för en lampa är ett kryss i en cirkel.Sladdarna kopplas in på undersidan av glödlampan. En mycket simpel elkrets. Om lampan lyser betyder det att strömmen fungerar som den ska.


Resistor

En resistor, eller motstånd som det också kallas, fungerar som ett hinder för elektronerna i en krets.


2 sätt att avbilda en resistor på. Vi kommer att använda oss av den första under resten av kursen.


En resistors styrka anges i Ohm (?) och står ofta skriven på den i form av färgringar. I tabellen nedan ser ni hur färgkoderna fungerar.


Tabellen visar hur man räknar ut en resistors motstånd utifrån dess färgkod.Första ringen är orange, den andra är också orange, den tredje brun och den sista guld. Enligt tabellen har den här resistorn alltså en styrka på 330 ? med en tolerans på 5%.


Strömbrytare

Strömbrytaren är den komponent som avgör om strömmen cirkulerar i kretsen eller ej. Om strömbrytaren är öppen går det ingen ström i kretsen, och om den stängd går strömmen som vanligt. I hemmet använder man strömbrytare för att tända och släcka lampor.


Till vänster: en öppen strömbrytare (strömmen cirkulerar inte). Till höger: en stängd strömbrytare (strömmen går som vanligt)En strömbrytare som du säkert redan känner till.


Dioder

En diod är en komponent som strömmen bara kan passera från ett håll, i annat fall blockeras den!


Symbolen för en diod är en triangel med ett streck. Triangeln visar åt vilket håll dioden pekar. I den första kretsen går strömmen som vanligt (och lampan lyser upp!), i den andra blockeras den av dioden.


Dioder kan användas för att kontrollera åt vilket håll strömmen går i en krets. Många dioder har en inbyggd lampa, dessa kallas för LED (Light Emitting Diode).


En lysdiod (LED). Strömmen går från anoden till katoden: från den längre pinnen till den kortare.