Elektroteknik

Back to All Courses

Lesson 2

Ohms lag

by Pierre Lindgren

Ohms lag

Ohms lag beskriver förhållandet mellan spänning (U), ström (I), och resistans (R) i en krets med likström och likspänning.


Sambandet kan skrivas eller eller .


För att komma ihåg alla dessa samband kan man föreställa sig den här triangeln:


Ohms lag i form av en triangel.


Exempel:


Räkna ut strömmen i följande krets:Lösning:


Vi har och . För att hitta strömmen sätter vi alltså:
Ersättningsresistanser

Hittills var det lätt, men hur använder man Ohms lag om det finns mer än en resistor i kretsen? Tricket är att slå ihop resistorerna till en enda ersättningsresistans och sedan använda Ohms lag som vanligt.


Räknereglerna för när man slår ihop resistanser skiljer sig dock beroende på om resistorerna är seriekopplade eller parallellkopplade.


Två seriekopplade resistorer


Seriekopplade resistanser kan ersättas med en enda resistans genom formeln:


Två parallellkopplade resistorer


Parallellkopplade resistanser kan ersättas med en enda resistans genom formeln: eller


Notera att de här formlerna även fungerar för kretsar där det finns fler än 2 resistorer!


Exempel:


Beräkna den totala resistansen i följande krets:Lösning:


Vi börjar med att slå ihop de två parallellkopplade resistorerna och till en resistor !


Vi har och , och får alltså:Vår krets ser nu ut såhär:Nu återstår alltså bara två seriekopplade resistorer som även de kan slås ihop till en enda resistans:Den totala resistansen i kretsen är alltså ungefär lika med !

Effekt

Effekten beskriver hur kraftfullt ett elektriskt element (t.ex. en glödlampa) är, genom att ta produkten av kretsens spänning (U) och ström (I). Effekten betecknas i formler och mäts i Watt (W).


Sambandet kan skrivas eller eller .


För att komma ihåg alla dessa samband kan man föreställa sig den här triangeln:


Effekten P = strömmen I x spänningen U.