Mekanik I

Back to All Courses

Lesson 14

Krafter

by Pierre Lindgren

Krafter - Formler och förklaringar

Tyngdkraften är en förenkling av gravitationskraften. I verkligheten beror gravitationskraften även på läget, eftersom två objekts dragningskraft är högre ju närmare de är varandra.


Kontaktkraft uppdelas i två typer:

  • Normalkraft, som är vinkelrät med kontaktytan. Den betecknas oftast .

  • Friktion, som är parallell med kontaktytan. Den betecknas oftast (eller ).

Trådkraft: Infinnes i båda änderna på en tunn tråd som spänns. Krafter är lika i båda fallen. Den betecknas ofta som "tension".

Kraftverkningar

Rotation: även om en kraftsumma verkar bli kan ett objekt fortfarande roteras p g a placeringen av så kallade kraftpar (mer om det i Vridningsmoment).


Vridningskraft och Kraftparsmoment:

Krafters verkan

Acceleration: Då objekt påverkas av krafter kan de accelereras, och därmed kan de försättas i rörelse, eller, om de redan är det, förändra sin bana.

Hur definierar man en kraft?

Det finns två sätt att göra detta:

  • Genom att beskriva en kraftvektor, och en angreppspunkt.

eller

  • Genom att ange kraftens storlek (styrka), dess angreppspunkt, dess verkningslinje och riktning (om den puttar eller drar till exempel, alltså när man väl ansatt koordinatsystem, om den är positiv eller negativ).

Det sistnämnda kan verka väldigt omständigt, i med att det finns så många saker att definiera. Faktum är dock att man i första fallet gjort näst intill precis samma sak som i det andra. En kraftvektor innehåller nämligen storlek (dess norm/längd) och riktning (genom dess så kallade komposanter).


Den så kallade verkningslinjen definieras som en linje som går genom angreppspunkten, till vilken kraftvektorn är en riktningsvektor.


Ett sätt att skriva detta ärdär är denna verkningslinje, är angreppspunkten, en enhetsvektor till kraften, och en så kallad parameter (med andra ord ett godtyckligt reellt tal)