Flervariabelanalys

Back to All Courses

Lesson 3

Stationära punkter och deras karaktär

Hur man hittar dem

Stationära punkter är de punkter där funktionens partiella derivator är lika med noll (det är alltså vid dessa punkter som funktionen svänger).


För att hitta de stationära punkterna för en funktion måste vi:

 • Hitta partiella derivator (gradienten)

 • Sätta att de är lika med noll, och lösa ekvationssystemet

Exempel:


Hitta alla stationära punkter till


Lösning:


Vi beräknar först de partiella derivatorna:

Vi sätter nu att gradienten är lika med noll, och löser ekvationssystemet.


Vi börjar med att utveckla den andra ekvationen:Vi har nu y i förhållande till x. Nu kan vi ersätta alla y i den första ekvationen med 3x för att få ut x värde i den första ekvationen!Som vi märker har den här ekvationen 2 lösningar:

Slutligen löser vi den tredje ekvationen, som också är enklast eftersom den bara innhåller en variabel (z):Nu är alla uträkningar klara! Eftersom x har två lösningar finns det även två lösningar till vårt ekvationssystem, nämligen:

Funktionen har alltså två stationära punkter:  och 

Punkternas karaktär

För att hitta de stationära punkternas karaktär, måste man dessutom räkna ut funktionens partiella andraderivator (derivatan av derivatan). Om vi har en funktion finns det 3 olika partiella andraderivator:

 • (kan också skrivas ), där vi deriverar med avseende på .

 • (kan också skrivas ), där vi antingen deriverar med avseende på , eller med avseende på . Båda ger samma resultat.

 • (kan också skrivas ), där vi deriverar med avseende på .

När vi räknat ut dessa, sätter vi sedan:
 1. Om = , är punkten odefinierad

 2. Om , är punkten en sadelpunkt

 3. Om , och , är punkten ett lokalt minimum

 4. Om ,  och , är punkten ett lokalt maximum

Exempel:


Låt .


Hitta funktionens stationära punkter och avgör deras karaktär!


Lösning:


Vi börjar, precis som i förra exemplet, med att hitta de stationära punkterna genom att beräkna funktionens partiella derivator:

Vi sätter att gradienten är lika med noll, och löser ekvationssystemet. Vi kan börja med första raden:Vi sätter in y:s nya värde i den andra ekvationen och får:Vi ser att ekvationen har 2 lösningar:  och 

 1. När , får vi

 2. När , får vi

Vi har alltså 2 stationära punkter: och


Vi kommer nu till uppgiftens andra del, där vi ska avgöra punkternas karaktär!


Vi börjar med att räkna ut andraderivatorna A, B och C!

Vi använder slutligen formeln vi gick igenom för att hitta de 2 punkternas karaktär:

 1. Punkten : . Vi får att , alltså är punkten  en sadelpunkt!

 2. Punkten : . Vi får att >, och vi har , som är positivt. Alltså är punkten en minimipunkt!

Vi kan nu konstatera att funktionen har en sadelpunkt  och en minipunkt !