Lär dig programmera med Python!

Back to All Courses

Lesson 3

Operander

Addition

När man programmerar hamnar man ofta i en situation där man måste öka eller minska värdet på sitt variabeltal.

I exemplet nedan har vi en variabel a som är lika med 1 (det är alltså en int). Vi vill addera 2 till detta tal, och sedan skriva ut dess nya värde. Det finns två olika syntaxer för att utföra detta (båda fungerar precis lika bra, man får helt enkelt välja den man känner sig bekvämast med!)

# Syntax 1
>>> a = 1
>>> a = a + 2 # Det nya värdet av a är lika med det gamla värdet av a plus 2
>>> print(a)
3

# Syntax 2
>>> a = 1
>>> a += 2 # a ska öka med 2
>>> print(a)
3

Övriga operander

Pythons övriga operander fungerar på samma sätt som additionen. Här är en kort lista på vilka de är och vilket tecken de använder:

  • Subtraktion (-)

  • Multiplikation (*)

  • Division (/)

  • Exponent/Upphöjt till (**)

  • Kvoten av heltalsdivision (//)

  • Resten av heltalsdivision (%)

Troligtvis är det additionen som du kommer att använda mest, men ibland stöter man på situationer där till och med resten av en heltalsdivision kan vara riktig användbar! För att kontrollera om variabeln a är ett jämt tal kan man t.ex. kolla om a % 2 är lika med noll!

# Här vill vi se om a är delbart med 9
>>> a = 1107
>>> rest = a % 9
>>> print(rest)
0 # Resten är lika med noll, alltså är 1107 delbart med 9!

Concatenating

Nu skulle man kunna tro att operander bara används för tal, men man kan faktiskt använda det för strängar också! Detta kallas för concatenating.Man skulle t.ex. kunna addera strängvariablerna a och b:

>>> a = "Python är "
>>> b = "jättekul"
>>> mening = a + b
>>> print(mening)
"Python är jättekul"

# OBS! Glöm inte att lägga till ett mellanslag antingen i slutet på sträng a eller i början på sträng b. Annars skriver den ut "Python ärjättekul".

Ett exempel på multiplikation av strängar:

>>> a = "hej"
>>> a = a*2
>>> print(a)
"hejhej"