Lär dig programmera med Python!

Back to All Courses

Lesson 1

Komma igång

Vad behöver jag?

I den här kursen kommer vi att använda oss av Python 3. För att kunna använda Python och för ett enkelt skriva sin Python-kod utan fel bör man ta hjälp av en editor. Editorn hjälper dig att kontrollera syntaxen i din kod genom att använda sig av olika färger för vissa nyckelord i programmet. Den vanligaste editorn heter IDLE och finns att ladda ner gratis till alla operativsystem på Pythons hemsida.

IDLE följer med när du laddar ner Python.

Python shell

När man startar IDLE öppnas Python Shell. Shell är ditt "test"-fönster: här kan du skriva in enstaka kodrader och trycka på enter för att se resultatet direkt. Vi kommer nästan enbart att använda oss av Shell i den här kursen för att hålla det enkelt.

Det är också i Shell som alla felmeddelanden lagras när du kör ditt program.

Såhär ser Python Shell ut. Ett fönster som du kommer att komma tillbaka till väldigt ofta!

Python dokument

Om du däremot vill skriva ett större sammanhängande projekt och spara det måste du skapa ett nytt Python-dokument (.py).

Såhär skapar man ett nytt Python-dokument i Mac OSX.

OBS! Glöm inte att skriva .py i slutet på namnet av ditt nya dokument när du sparar det! Annars kommer Python inte kunna känna igen det!

Python-kommentarer

När man skriver kod brukar man alltid använda sig av kommentarer, d.v.s. rader som inte påverkar programmet, men som kan ses som ett stöd när man ska överblicka sin kod. Det är också mycket viktigt att kommentera mycket om man sedan ska visa sin kod för någon annan, så att personen snabbt kan hitta det de letar efter utan att försöka klura ut vad varje kodrad gör.I Python kan en textrad automatiskt göras till en kommentar genom att man skriver ett #-tecken framför den. Man kan också skriva kommentarer som sträcker sig över flera rader (multiline comments), genom att skriva tre citattecken före och efter sin kommentar!

# Det här är en kommentar!

'''Och det här är en kommentar
som fortsätter flera rader
ner'''


Visste du att...

Python började som ett hobbyprojekt när det skapades av Guido van Rossum i slutet av 1980-talet. Namnet kommer från komedigruppen Monty Python. Van Rossum anställdes av Google 2005 och jobbar där än idag.