Envariabelanalys

Back to All Courses

Lesson 7

Tillämpningar av integraler

Längden av en kurva

Om man känner till funktionen och vill räkna ut längden av funktionens kurva mellan punkterna A och B använder man formeln:

Eftersom formeln är väldigt enkel kommer vi att gå igenom ett lite svårare exempel som skulle kunna komma på tentan:

Uppgift

Beräkna längden av kurvan på intervallet

Lösning

Vi ska applicera formeln

Vi räknar först ut .

kan ses som följande sammansatt funktion:

, där och .

För att räkna ut dess derivata använder vi kedjeregeln:

Vi får de separata derivatorna och , alltså är:

Nu när vi har s derivata kan vi sätta in den i formeln för längden på en kurva:

(genom potensregeln för dubbla exponenter)

Längden på kurvan är alltså !

Area

En area R begränsad av två funktioner (f och g) och ett intervall (a och b).


För att räkna ut arean till en yta som begränsas av två funktioner tar vi arean av den övre funktionen minus arean till den undre funktionen . Vi applicerar alltså formeln:

Uppgift 2

Beräkna arean av området som begränsas av kurvorna och

Lösning

Vi måste först beräkna skärningspunkterna mellan båda kurvorna. Vi sätter:

Vi får alltså och , vilket är intervallet för vår integral.


Vi måste nu veta vilken av funktionerna som är överst i det här intervallet. Vi tar därför ett slumpmässigt nummer i intervallet, t.ex. och ser vilket värde som får av funktionerna:

Eftersom vet vi alltså att i intervallet .

Vi kan nu applicera formeln:


Arean av området är alltså lika med

Rotationsvolym

En rotationskropp som roterar kring x-axeln.

Om R är en area som definieras av funktionen , kan man räkna ut volymen som uppstår när:

  • R roterar kring x-axeln:

  • R roterar kring y-axeln:

Uppgift 3

Beräkna volymen av den kropp som fås mellan och genom att rotera kring -axeln.

Lösning

Vi applicerar formeln:


Vi gör en variabelsubstitution:


Kroppen har alltså volymen