Hållfasthetslära

Back to All Courses

Lesson 6

Skjuvspänning

by Pierre Lindgren

Skjuvning sker emellan kroppar när krafter belastar de längs deras ytor. Det kan även komma upp innanför kroppar, särskillt sådana som är uppgjorda av flera olika delar, som till exempel T-balkar och I-balkar när de böjs. Låt oss titta på just en sådan uppgift.

Exercise

En fritt upplagd balk belastas med en punktkraft enligt figuren.Vi vill söker efter den största böjskjuvspänningen i övergången mellan liv och fläns, dvs. i snittet A-A. Alltså inte skjuvspänningen längs snittet, utan enbart i mellan de två delkropparna som utgör T-balken. Vi måste alltså använda en speciell formell som ni hittar i FS (6.12) (eller som Jouravskis formel för böjskjuvspänning), nämligen:är skjuvspänningens medelvärde över den spänningsupptagande bredden. Vi behöver alltså en tvärkraft (enbart den största är av intresse), tröghetsmomentet och det så kallade böjtröghetsmomentet .

Solution

Som vanligt börjar vi med det enklaste.

I - JämviktFrån den kan vi avläsa:Vilket vi kan skriva om för att få: .


Om vi nu låter avståndet gå från höger till vänster, så kan vi skapa ett T-diagram.Det framgår då att skjuvspänningen är som störst mellan , dvs. . Nu behöver vi räkna ut

Tröghetsmoment

Vi börjar med att ta reda på var tyngdpunkten i tvärsnittet sitter.Och vi ser då att den sitter . För att beräkna använder vi oss av Steiners sats.Vilket blir:

Nu återstår bara

Böjtröghetsmoment

Vi kan nöja oss med att bara ta hänsyn till arean ovanför snittet, vilket gör att vårt blir:Vilket ger oss att

Svar

Med hjälp av vår ursprungliga formel får vi då: